woensdag 4 januari 2017

De tijd vliegt.

Wat gaat het snel en wat heeft Face book een enorme vlucht genomen. Zo begin je een pagina met het verhaal naar een nieuwe zweetwerker en zo ben je alweer bijna drie jaar verder. Ja er is veel gebeurd in die periode. De broers, The Lords, zijn inmiddels jonge mannen geworden met ieder hun eigen aardigheden. De één wat forser als de ander.
Vader Brix
Maar alle drie goed uit gegroeid en in middels meervoudig succesvol tijdens de nazoeken die ze mogen verrichten in binnen en buitenland.

Opmerkelijk is ook hoe de neuzen zich ontwikkelen maar ook hoeveel inzet ze vragen van hun begeleiders. Leek het in het begin als vanzelf te gaan vragen ze nu ook steeds meer inzet van ons. Nee, niet dat we dat niet willen maar het zijn echt specialisten en maar al te vaak blijkt dat onzen honden het immer bij het juiste eind hebben. Kon ik in het verleden eerdere zweethonden nog wel eens overrulen nu blijkt steeds vaker dat ze het echt beter weten en dus dat we zelf moeten blijven leren.

zoon Karl Brix.
Of dat erg is? Nee het dwingt je scherp te blijven maar het maakt ook dat je steeds weer meer leert en dus inderdaad je raakt niet uitgeleerd. Maar dat zal iedere zweetman/vrouw beamen ongeacht het ras waarmee je werkt.

Waren de nazoeken in het begin relatief eenvoudig worden ze nu toch steeds zwaarder en ingewikkelder. Je merkt ook dat ze meer aankunnen en willen. Het karakter ontwikkeld zich steeds verder en het een nee kennen ze niet. Het zijn werk machines geworden die steeds meer willen en kunnen en dan te bedenken dat het nog pubers zijn met al hun grappen en grollen. Ook de gelijkenis met de ouders wordt steeds duidelijker. Karl lijkt inmiddels een "kloon" van zijn vader terwijl Mozart meer heeft van Diana, de moeder, en Moritz van ieder heeft doch vooral opvalt door zijn robuuste voorkomen en daarbij zeer vriendelijke uitstraling. Goed 2017 is begonnen nog enkele dagen en dan zijn ze drie jaar. Een nieuwe jacht staat op de agenda en dus ook weer de mogelijkheid op werk voor ze. Ja inderdaad de mogelijkheid want wij staan paraat om eea te ondersteunen als dat nodig is. Het komt ook voor dat we afreizen naar Duitsland en enkel de honden bij wijze van spreken uitlaten aldaar omdat er geen nazoeken gedaan hoeven te worden. Maar als het nodig is staan we paraat.Links Moritz & rechts Karl tijdens een training.